Elektronska zemljiška knjiga

Preden se odločimo za nakup nepremičnine, je jasno priporočljivo o njej zbrati čim več podatkov. Poleg vseh splošnih vprašanj, ki zadevajo nepremičnino, se moramo osredotočiti tudi na razna pravna vprašanja:

  • - ali je morda nepremičnina pod hipoteko,
  • - ali je obremenjena s kakšnimi drugimi pravicami,
  • - ali ne gre morda za črno gradnjo,
  • - ali ima objekt uporabno dovoljenje za predvideno rabo,
  • - ali so vložene kakršnekoli tožbe v zvezi z nepremičnino,
  • - ipd.

Za pridobitev podatkov o stvarnih pravicah na nepremičninah (lastninska pravica, hipoteka, služnosti) je potreben vpogled v zemljiško knjigo. Zemljiška knjiga je javna knjiga, v katero se vpisujejo podatki o stvarnih pravicah na nepremičninah (same nepremičnine so vpisane tudi v zemljiški kataster). Do zemljiške knjige lahko dostopamo tudi elektronsko, vendar pa se bo pred uporabo potrebno registrirati.

Elektronska zemljiška knjiga vam lahko tako prihrani marsikatero pot in čakanje v vrsti. Prek interneta lahko opravite dve storitvi:

  • - prva je oddaljeni elektronski dostop,
  • - druga pa je elektronska zahteva za overjeni izpisek.

Za nekatere uporabnike je dostop do elektronske zemljiške knjige brezplačen, vendar pa je za večino storitev plačljiva.

POZOR! Ker postopek digitalizacije zemljiške knjige še ni dokončan, se ne gre popolnoma zanašati na elektronsko zemljiško knjigo, saj nekateri podatki še niso usklajeni tudi z zemljiško knjigo v pisni obliki. Poleg tega je lahko pri posameznem vpisu prišlo do napak ali pa celo nekatere obremenitve nepremičnine sploh še niso vpisane. Da bi preverili, ali so vsi vpisi v zemljiško knjigo pravilni, je potrebno preveriti listine, ki so bile podlaga za vpis. Zato je priporočljivo, da pri prodaji in nakupu sodeluje odvetnik ali notar.