Kaj je nepremičnina?

Najnovejšo definicijo podaja Zakon o evidentiranju nepremičnin, ki pravi, da je nepremičnina zemljišče s pripadajočimi sestavinami. To pomeni, da nepremičnino tvorita skupaj zemljiška parcela in stavba, ki na parceli stoji.